Етапи досліджень

І. Збір інформації і опитування родичів.

Відтворення історії роду починається з пошуків і збереження фотографій, листів, грамот, дипломів, посвідчень, різноманітних пам'ятних речей предків та родичів; запису спогадів, переказів і різних відомостей (а для подальшого архівного генеалогічного пошуку необхідно знати дати народження, одруження, смерті, і головне, населені пункти в яких проживали ваші предки - а якщо можливо то і церкви які вони відвідували).

ІІ. Розвідка наявних джерел і документів в архівах. Розробка стратегії дослідження

Після збору усієї необхідної інформації наступним кроком дослідження є пошук документів в архівних установах, джерел та матеріалів в бібліотеках. На основі знайдених відомостей вибудовується стратегія дослідження для якісного і повного дослідження за оптимально короткий час.

ІІІ. Опрацювання документів та матеріалів.

Це найбільш трудоємкий та найдовший етап дослідження. Через особливості роботи архівів, наявності (відсутності) джерел, складності їх опрацювання генеалогічні дослідження можуть тривати до декількох років.

ІV. Оформлення результатів дослідження.

В залежності від потреб замовника на основі опрацьованих документів і матеріалів робиться генеалогічна виписка, складається генеалогічне дерево та родовідна книга.